“ชวน”สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ หลังศาลรับคำร้อง สส.ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง

18 สิงหาคม 2021 | Slide, ข่าวสาร

เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 64 นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานในการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุม การประชุมสภาผู้แทนราษฏร วาระเพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี 65 ว่า

จำนวน ส.ส.ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้มี 482 คน หลังจากที่ศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้อง คดีหมายเลขดำที่ คมจ. 2/2564 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)ผู้ร้อง ระหว่าง น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ ฐานะผู้คัดค้าน กรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง ไว้พิจารณา เป็นผลให้น.ส.ธณิกานต์ ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำพิพากษา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 235

โดยสาเหตุ เกิดจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติชี้มูลความผิด ส.ส. ฝ่ายรัฐบาล 4 ราย คือ พรรคภูมิใจไทย 3 ราย นายฉลอง เทอดวีระพงศ์ นายภูมิศิษฏ์ คงมี นางนาที รัชกิจประการ และพรรคพลังประชารัฐ 1 ราย น.ส. ธนิกานต์ พรพงษาโรจน์ กรณีถูกกล่าวหาว่ามีพฤติการณ์เสียบบัตรลงคะแนนแทนกัน ระหว่างการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท

Loading...แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " “ชวน”สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ หลังศาลรับคำร้อง สส.ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง "

Comments are closed.